Σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου

Το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (τενοντίτιδα ώμου ή τενοντίτιδα υπερακανθίου ) είναι η συχνότερη αιτία πόνου και δυσλειτουργίας του ώμου. Οφείλεται στην προστριβή του τένοντα του υπερακανθίου μυός και του δικέφαλου βραχιονίου μυός στο ακρώμιο.

Το Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ατόμου ή μπορεί να είναι συνέπεια κάποιου τραυματισμού που έχει ως αποτέλεσμα την ρήξη των στροφέων μυών ιδίως του υπερακανθίου. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν ανατομικές παραλλαγές του ώμου.

Πρώιμα στάδια εκφυλιστικού τύπου, αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά με φυσιοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, και εγχύσεις κορτιζόνης ή αυξητικών παραγόντων. Μικρές ρήξεις που συνοδεύονται από επίμονο πόνο η εκτεταμένες ρήξεις του συστήματος των στροφέων με περιορισμό της κίνησης του ώμου,  απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση των στροφέων και ακρωμιοπλαστική.