Ρήξη υπερακανθίου / πετάλου στροφέων

Οι ρήξεις του στροφικού πετάλου μπορεί να είναι χρόνιες εκφυλιστικές ή απότοκες τραυματισμού. Η βασική λειτουργία του πετάλου των στροφέων είναι να παρέχει δυναμική σταθερότητα εξισορροπώντας τα ζεύγη των δυνάμεων που ασκούνται στον ώμο.

Η θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία και τις δραστηριότητες του ασθενή, τον μηχανισμό της ρήξης και τα χαρακτηριστικά της. (θέση, μέγεθος κλπ). Η αρχική θεραπεία ειδικά σε ρήξεις μερικού πάχους περιλαμβάνει φυσικοθεραπείες, χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και έγχυση αυξητικών παραγόντων.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται πλέον μόνο αρθροσκοπικά και αποσκοπεί στην αποσυμπίεση του υπακρωμιακού χώρου και στην αποκατάσταση της ρήξης. Σε μεγάλες ρήξεις μπορεί να χρειαστεί και τενοντομεταφορά. Μεγάλη σημασία έχει η μετεγχειρητική αποκατάσταση με φυσικοθεραπεία.