Ρήξη μακράς κεφαλής δικεφάλου

Ο δικέφαλος βραχιόνιος προσφύεται στον ώμο σε δύο σημεία μέσω της μακράς και βραχείας κεφαλής του. Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου είναι πιο πιθανό να υποστεί ρήξη λόγω της πορείας της. Συνήθως συνυπάρχουν και άλλες βλάβες στον ώμο. Η ρήξη είναι συνέπεια τραυματισμού ή και υπέρχρησης.

Παρουσιάζεται σαν ένας ξαφνικός οξύς πόνος στον ώμο με,  συχνά,  συνοδό χαρακτηριστικό  ήχο.  Η  κάμψη όμως του  αγκώνα  παραμένει  εφικτή λόγω της ύπαρξης της βραχείας κεφαλής και του προσθίου βραχιονίου. Μπορεί να εμφανιστεί μια παραμόρφωση λόγω της ρίκνωσης του δικεφάλου που ονομάζεται χαρακτηριστικά φαινόμενο «Ποπάυ» από τον ήρωα των κόμικς. Συχνά, αντί για πλήρη διατομή της μακράς κεφαλής υπάρχει απλή κάκωση αυτής ή ημιδιατομή της γεγονός που προκαλεί πόνο κατά την εξωτερική στροφή του βραχίονα την οποία και περιορίζει.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική αν και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο επικρατεί η άποψη ότι είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση που συνίσταται στην καθήλωση του τένοντα στην ανατομική του θέση (τενόδεση δικεφάλου).