Ρήξη επιχειλίου χόνδρου / Σύνδρομο SLAP

Η ρήξη SLAP είναι άλλη μια αιτία πόνου στην περιοχή του ώμου. Μετά από οξύ τραυματισμό ή και συνεπεία επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών έχουμε αποκόλληση του άνω επιχειλίου χόνδρου  από μπροστά προς τα πίσω ( SLAP –Lesion : Superior Labrum from anterior to posterior).

Η θεραπεία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση φυσιοθεραπείες και χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών. Όταν έχουμε έντονα συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία έχει ένδειξη ο αρθροσκοπικός καθαρισμός και η σταθεροποίηση του επιχείλιου χόνδρου και του τένοντα του δικεφάλου.