Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτή του γόνατος αλλά αποτελεί την θεραπεία εκλογής σε πολλές παθήσεις του ώμου όπως αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων από την άρθρωση, καθαρισμός και επιδιόρθωση ρήξεων του στροφικού πετάλου, αποκατάσταση της αστάθειας του ώμου, ρήξεις επιχείλιου χόνδρου, τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου (τενοτομή ή τενόδεση), υπακρωμιακή προστριβή κλπ.

Η απουσία χειρουργικής τομής και η ελάχιστα παρεμβατική προσπέλαση προσφέρει γρηγορότερη και πιο ανώδυνη αποκατάσταση και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές.