Αρθροπλαστική ώμου

Η αρθροπλαστική του ώμου διαφέρει αρκετά από αυτή του γόνατος και του ισχίου. Ο ώμος έχει συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο εύρος κίνησης και η επιτυχία εξαρτάται από την σωστή δομή και λειτουργία του πετάλου των στροφέων και από την δομή της ωμογλήνης.

Οι βασικές ενδείξεις για αρθροπλαστική του ώμου είναι ο έντονος πόνος που περιορίζει τις φυσιολογικές δραστηριότητες του ασθενή, η φθορά του χόνδρου και το οπίσθιο υπεξάρθρημα της κεφαλής του βραχιονίου.

Αντενδείξεις είναι η ανεπάρκεια οστικού υποβάθρου στην ωμογλήνη και η δυσλειτουργία του δελτοειδή. Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του στροφικού πετάλου που δεν είναι εφικτή η διόρθωσή της προτιμάται η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική.