Κατάγματα

Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης συνήθως συμβαίνουν στην κατώτερη θωρακική και στην οσφυϊκή μοίρα και είναι αποτέλεσμα τραυματισμών υψηλής ενέργειας όπως τροχαία και πτώση από ύψος. Οι ασθενείς συχνά έχουν επιπλέον τραυματισμούς που απαιτούν θεραπεία. Ο νωτιαίος μυελός μπορεί να τραυματιστεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του σπονδυλικού κατάγματος. 

Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος που επιδεινώνεται με τις κινήσεις. Όταν έχει τραυματιστεί και ο νωτιαίος μυελός εμφανίζονται αιμωδίες, υπαισθησίες, αδυναμία, δυσλειτουργίες μέχρι και πάρεση ή θάνατος ανάλογα με το σημείο της κάκωσης. Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως λόγω οστεοπόρωσης είναι πολύ πιθανό να συμβούν κατάγματα στην σπονδυλική στήλη χωρίς κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ακινητοποίηση με κολάρα ή νάρθηκες, κλινοστατισμό και παυσίπονη αγωγή. Ασταθή κατάγματα ή κατάγματα που έχουν προκαλέσει νευρολογική βλάβη χρήζουν χειρουργικής σταθεροποίησης και αποσυμπίεσης του νωτιαίου μυελού και των νεύρων. Η κυφοπλαστική είναι μια μικροεπεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης καταγμάτων στα σώματα των θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων. Επιτυγχάνει την αποκατάσταση των κατάγματος με την έγχυση ειδικού τσιμέντου μέσα στα σπονδυλικά σώματα.