Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Είναι μια συμπιεστική νευροπάθεια που οφείλεται στην πίεση του κνημιαίου νεύρου μέσα στον ταρσιαίο σωλήνα. Μπορεί να οφείλεται σε χρόνια καταπόνηση, σε ύπαρξη κύστης, λιπώματος, όγκου, οστεοφύτων, τραυματισμού, οιδήματος ή φλεγμονής.Παρουσιάζεται με πόνο στην όρθια στάση και τη βάδιση και συνοδεύεται από αίσθημα καύσους και αιμωδίες του πέλματος.

Η συντηρητική αντιμετώπιση συνίσταται σε μεταβολή των δραστηριοτήτων, χρήση ειδικών υποδημάτων, φυσικοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή. Αν αυτά αποτύχουν κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική απελευθέρωση του νεύρου μέσα στον ταρσιαίο σωλήνα.