Συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια

Οι συνδεσμικές κακώσεις (διάστρεμμα) της ποδοκνημικής περιλαμβάνουν κυρίως κακώσεις (με μερική ή πλήρη ρήξη) του έξω πλαγίου συνδέσμου (πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου) και σπανιότερα του δελτοειδή.

Η αστάθεια της ποδοκνημικής που προέρχεται από βαρύ τραυματισμό ή  από επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα είναι ένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης. Η αποκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω άμεσης συρραφής του ραγέντα συνδέσμου είτε μέσω τενοντομεταφορών.