Πελματιαία απονευρωσίτιδα & άκανθα

Η πελματιαία απονεύρωση είναι μια ινώδης ταινία που ξεκινάει από την πτέρνα και καταλήγει στις κεφαλές των μεταταρσίων. Η άκανθα είναι μία οστέινη εκβολή της πτέρνας στο σημείο έκφυσης της απονεύρωσης. Η φλεγμονή της απονεύρωσης λέγεται πελματιαία απονευρωσίτιδα και εμφανίζεται με άλγος στην περιοχή.

Για την αντιμετώπιση της γίνεται χρήση ειδικών πελμάτων αποφόρτισης, εγχύσεις κορτιζόνης ή αυξητικών παραγόντων, φυσικοθεραπείες (κρουστικοί υπέρηχοι) και  σε επίμονες καταστάσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.