Οστικό οίδημα - οστεονέκρωση

Ένας οξύς τραυματισμός, επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί, ή διαταραχές της αγγείωσης τοπικά, οδηγούν σε μικροκατάγματα των οστών που συνήθως δεν είναι ορατά στις απλές ακτινογραφίες  αλλά στην μαγνητική τομογραφία εμφανίζονται σαν οστικό οίδημα.

Συνήθως παρουσιάζεται κλινικά σαν μια περιοχή αυξημένης οστικής ευαισθησίας και είναι σημαντική η αντιμετώπιση του. Συνήθως απαιτείται αποφόρτιση του άκρου για σημαντικό χρονικό διάστημα που μπορεί να συνδυαστεί με φαρμακευτική αγωγή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οστική νέκρωση μπορεί να απαιτηθεί αρθροσκόπηση ή ανοιχτή επέμβαση ανάλογα με την εντόπιση και την έκταση του προβλήματος.