Νεύρωμα Morton

Είναι μία πιεστική νευροπάθεια του (3ου συνηθέστερα) μεσοδακτύλιου νεύρου του ποδιού. Παρουσιάζεται με έντονο τοπικό πόνο αίσθημα καύσους κατά την βάδιση (που υποχωρεί στην ανάπαυση), καθώς και με αιμωδίες ή υπαισθησία των δακτύλων.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την αποφόρτιση της περιοχής με την χρήση ειδικά διαμορφωμένων πελμάτων ή υποδημάτων, την χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και την τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών. Αν δεν υπάρξει βελτίωση είναι απαραίτητη η χειρουργική εκτομή του νεύρου μέσω ραχιαίας ή πελματιαίας προσπέλασης.