Βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσια)

Δεν είναι μία μεμονωμένη παραμόρφωση αλλά περισσότερο μία σύνθετη παραμόρφωση των δακτύλων του ποδιού. Είναι πιο συνηθισμένος στις γυναίκες και στο 70% συνυπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχουν δύο μορφές, αυτή των ενηλίκων και αυτή των έφηβων και νέων.

Παρουσιάζεται με εμφανή προς τα έξω απόκλιση του μεγάλου δακτύλου, πόνο και δημιουργία κάλων. Η μη χειρουργική θεραπεία συμπεριλαμβάνει την χρήση ειδικών υποδημάτων και ορθωτικών βοηθημάτων. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει πληθώρα διαφορετικών επεμβάσεων στα οστά και στα μαλακά μόρια της περιοχής που ποικίλουν ανάλογα με το βαθμό της παραμόρφωσης ,την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Εναλλακτικές επιλογές αποτελούν η αρθροπλαστική ή η αρθρόδεση της πρώτης μετα-τάρσο-φαλαγγικής άρθρωσης.