Αρθρόδεση Ποδοκνημικής

Σαν αρθρόδεση αναφέρεται η σύνδεση αρθρικών επιφανειών μεταξύ τους κάτι που συνεπάγεται την απώλεια κίνησης της άρθρωσης. Σαν ένδειξη έχει την επώδυνη αρθρίτιδα μετά από φλεγμονές, τραύμα, χρόνια αστάθεια, πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα, νευροπάθειες, αφαίρεση όγκων ή αποτυχία εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Ανάλογα με την προσβεβλημένη άρθρωση γίνεται αρθρόδεση ποδοκνημικής, υπαστραγαλικών αρθρώσεων ή και των δύο.