Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής ενδείκνυται για οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου, μικροκατάγματα, αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων και στο σύνδρομο πρόσκρουσης. Χάρη στην απουσία μεγάλων χειρουργικών τομών επιτρέπει την γρήγορη και χωρίς επιπλοκές αποκατάσταση του ασθενή.