Ανεπάρκεια οπίσθιου κνημιαίου

Η ανεπάρκεια του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα είναι η πιο κοινή αιτία της πλατυποδίας των ενηλίκων. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μετά τα 60 έτη και συχνά συνδυάζεται με την παχυσαρκία και φλεγμονώδεις διαταραχές.

Παρουσιάζεται με πόνο και αδυναμία στο πόδι και στην ποδοκνημική και απώλεια της ποδικής καμάρας (πλατυποδία). Σε αρχόμενα στάδια βοηθάει η χρήση ειδικά διαμορφωμένων ορθωτικών πελμάτων. Αν δεν υπάρξει ύφεση των συμπτωμάτων είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση με επεμβάσεις στα οστά και στους τένοντες ή σε προχωρημένα στάδια η αρθρόδεση.