Γενικά Περί Ποδοκνημικής / Άκρου Ποδός

Η ποδοκνημική άρθρωση είναι μία σύνθετη άρθρωση που περιλαμβάνει τρία οστά, την κνήμη, την περόνη και τον αστράγαλο. Η ποδοκνημική μαζί με την υπαστραγαλική άρθρωση μεταξύ του αστραγάλου και της πτέρνας επιτρέπουν ένα σημαντικό εύρος κινήσεων.

Οι κυριότεροι σύνδεσμοι της άρθρωσης είναι ο πρόσθιος και οπίσθιος κνημοπερονιαίος, ο έξω πλάγιος και ο έσω πλάγιος ή δελτοειδής. Ρήξη των συνδέσμων αυτών μπορεί να προκαλέσει αστάθεια της ποδοκνημικής που μπορεί να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση.

Ο άκρος πόδας αποτελείται από τον αστράγαλο, την πτέρνα τα οστά του ταρσού (σκαφοειδές, κυβοειδές και τρία σφηνοειδή), τα μετατάρσια και τις φάλαγγες των δακτύλων.