Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Είναι το πιο γνωστό από όλα τα σύνδρομα παγίδευσης. Οφείλεται στην παγίδευση του μέσου νεύρου κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του είναι η καταπόνηση λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, ρευματικές παθήσεις και παθήσεις του θυροειδούς.

Παρουσιάζεται με αιμωδίες και πόνο στα πρώτα 3 δάκτυλα και στην κερκιδική πλευρά του παράμεσου. Η διάγνωσή του γίνεται από την κλινική εικόνα και με το ηλεκτρομυογράφημα. Η θεραπεία του συνίσταται σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, νάρθηκες και αλλαγή των δραστηριοτήτων.

Συνήθως όμως η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει οπότε η χειρουργική αποσυμπίεση του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα είναι αναγκαία. Με την προϋπόθεση ότι αυτή θα γίνει έκγαιρα, ο ασθενής απαλλάσσεται πλήρως από τα ενοχλήματά του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η επέμβαση καθυστερήσει μπορεί να παραμείνουν μόνιμες βλάβες (π.χ. οριστική ατροφία μυών θέναρος).