Ρήξη συνδέσμου αντίχειρα (goalkeeper's thumb/skier's thumb)

Πρόκειται για μια κάκωση των συνδέσμων του αντίχειρα (μερική ή πλήρης ρήξη ωλενίου πλαγίου συνδέσμου) συνήθως λόγω υπερβολικής απαγωγής του δακτύλου. Συχνά συνυπάρχει και κάποιο αποσπαστικό κάταγμα. Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε ακινητοποίηση για 4-6 εβδομάδες σε περίπτωση μερικής ρήξης του συνδέσμου, ενώ σε πλήρεις ρήξεις (οξείες ή χρόνιες) με μεγάλη αστάθεια, απαιτείται χειρουργική επέμβαση.