Κατάγματα

Τα κατάγματα του χεριού και της πηχεοκαρπικής περιλαμβάνουν κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας και της ωλένης, των οστών του καρπού, των μετακαρπίων και των φαλάγγων. Λόγω της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας της δομής του χεριού είναι πολύ σημαντική η καλή ανάταξη τους.

Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική με την χρήση νάρθηκα ή χειρουργική με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Ξεχωριστή αναφορά θα πρέπει να γίνει στα κατάγματα του σκαφοειδούς λόγω της ιδιαίτερης αιμάτωσης του, που μπορεί να κάνει δυσχερή την πώρωση του κατάγματος