Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Trigger finger)

Πρόκειται για μια στενωτική τενοντοελυτρίτιδα που προκαλείται από φλεγμονή του ελύτρου των καμπτήρων τενόντων ενός ή περισσοτέρων δακτύλων. Είναι πιο συχνό σε διαβητικούς και συνήθως στον παράμεσο. Παρουσιάζεται με πόνο και δυσκολία στην έκταση του δακτύλου.

Η χρήση νάρθηκα, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και η έγχυση κορτικοστεροειδών μπορεί να βοηθήσουν αλλά συνήθως η θεραπεία είναι χειρουργική.