Γάγγλια

Πρόκειται για αρθρικές κύστεις ή κύστεις που προέρχονται από τα τενόντια έλυτρα γεμάτες με ζελατινώδες υγρό  που προκαλούνται από τραύμα, υπέρχρηση, ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις των ιστών. Αποτελούν το συνηθέστερο καλοήθη όγκο του χεριού και συνήθως παρουσιάζονται με ελάχιστο ή καθόλου πόνο απλά σαν ένα ψηλαφητό ογκίδιο.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την παροδική ακινητοποίηση και την παρακέντηση του με ή χωρίς έγχυση κορτικοστεροειδών αλλά λόγω υψηλών ποσοστών υποτροπής συνιστάται η χειρουργική αφαίρεση του.