Γενικά Περί Πηχεοκαρπικής / Άκρας Χείρας

Ο καρπός αποτελείται από οχτώ οστά τα οποία διατάσσονται σε δύο σειρές. Η εγγύς σειρά αποτελείται από το σκαφοειδές, το μηνοειδές και το πυραμοειδές οστό που συνδέονται με την κερκίδα και την ωλένη σχηματίζοντας την πηχεοκαρπική άρθρωση. Η περιφερική σειρά αποτελείται από τα υπόλοιπα πέντε το μείζον και το έλασσον πολύγωνο, το κεφαλωτό, το αγκιστρωτό και το πισοειδές οστό.

Η δεύτερη αυτή σειρά συνδέεται με τα μετακάρπια που καταλήγουν στις φάλαγγες των δακτύλων. Η κίνηση του χεριού επιτυγχάνεται μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος συνδέσμων και μυών.