Σύνδρομο κοιλιακών / προσαγωγών

Χαρακτηρίζεται από πόνο στη κοιλιακή ή βουβωνική χώρα που προκαλείται από τραυματισμό στους μυς του κοιλιακού τοιχώματος ή στον μακρύ προσαγωγό. Μπορεί να προκληθεί από οξύ τραυματισμό ή μικροτραυματισμούς που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση.

Η θεραπεία συνίσταται σε μακρόχρονη αποχή απο αθλητικές δραστηριότητες και φυσικοθεραπεία για 6-8 εβδομάδες. Αν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία, χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος.