Μετεγχειρητικές Οδηγίες

1.    Βάδιση με περιπατητήρα ή βακτηρίες

2.    Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

3.    Επανέλεγχος σε 15 ημέρες

4.    Φυσικοθεραπείες

Κατάγματα

Τα κατάγματα της περιοχής του ισχίου περιλαμβάνουν κατάγματα του άνω τριτημορίου του μηριαίου (υποκεφαλικά, διαυχενικά, διατροχαντήρια, υποτροχαντήρια) και της λεκάνης (κατάγματα ηβοισχιακών κλάδων, κοτύλης, λαγονίων και ιερού) και είναι πολύ συχνά σε ηλικιωμένους ακόμα και με κακώσεις χαμηλής ενέργειας.  Ο τρόπος αντιμετώπισης τους εξαρτάται από το είδος του κατάγματος και από την ηλικία του ασθενούς.

Οι χειρουργικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες και την ενδομυελική ήλωση με ήλο τύπου gamma nail για τα διατροχαντήρια κατάγματα. Για τα κατάγματα του αυχένα του μηριαίου η κλειστή ή ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, η ημιολική αρθροπλαστική και η ολική αρθροπλαστική του ισχίου αποτελούν τις βασικές χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης.