Αρθροσκόπηση ισχίου

H αρθροσκόπηση του ισχίου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω της εν τω βάθει θέσης της άρθρωσης του ισχίου. Έχει ένδειξη στο σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, στις ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου, σε χόνδρινες βλάβες και στην αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων ή οστεοφύτων. Χάρη στην ελάχιστα τραυματική προσπέλαση επιτρέπει την γρηγορότερη αποκατάσταση και λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές.