Γενικά Περί Ισχίου

Το ισχίο είναι η άρθρωση που συνδέει το μηριαίο οστό με τα οστά της λεκάνης και περιλαμβάνει την κεφαλή του μηριαίου και την κοτύλη. Οι αρθρικές επιφάνειες καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο και η άρθρωση περιβάλλεται από τον αρθρικό θύλακο. Η άρθρωση του ισχίου είναι σφαιροειδής και η σταθερότητα της επιτυγχάνεται από την διαμόρφωσή της, την ύπαρξη του θυλάκου, του επιχείλιου χόνδρου και των διαφόρων μυών που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση της.