Μετεγχειρητικές οδηγίες

1.    Αποφυγή φόρτισης σκέλους

2.    Αντιφλεγμονώδη για 4-5 ημέρες

3.    Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

4.    Παγοθεραπεία

5.    Φυσικοθεραπείες

Χονδροπάθεια γόνατος

Η χονδροπάθεια χαρακτηρίζεται από μαλάκυνση και ρωγμές του αρθρικού υαλώδους χόνδρου και είναι συχνό αίτιο πόνου και αναπηρίας στους εφήβους και νέους ενήλικες. H χονδροπάθεια του γόνατος προσβάλει κυρίως τον χόνδρο της επιγονατίδας και κατά δεύτερο λόγο το χόνδρο της μηριαίας τροχιλίας. Ο χόνδρος των κνημιαίων κονδύλων δεν είναι εύκολο να φθαρεί γιατί προστατεύεται από τους δύο μηνίσκους. Δεν συνοδεύεται πάντοτε από πόνο και συχνά ο βαθμός των αλλοιώσεων δεν σχετίζεται με τα συμπτώματα.

Η φθορά του αρθρικού χόνδρου είναι συνήθως μηχανικής αιτιολογίας. Μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό ή σε αυξημένη μακροχρόνια καταπόνηση. Άλλοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες αρθρικού χόνδρου είναι η ραιβότητα ή η βλαισότητα της άρθρωσης, τα υπεξαρθρήματα της επιγονατίδας, η έντονη καταπόνηση και το μεγάλο σωματικό βάρος. Η θεραπεία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την χρήση αντιφλεγμονωδών, φυσιοθεραπείες και ενδυνάμωση του τετρακεφάλου. Οι νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση βλαβών του χόνδρου προβλέπουν την προσπάθεια αναγέννησης του αρθρικού χόνδρου με χρήση χονδροκυττάρων στη βλάβη ή αυξητικών παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν επούλωση και δημιουργία φυσιολογικού υαλοειδούς αρθρικού χόνδρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τοπική έγχυση.

Σε μεγάλες βλάβες μέσω αρθροσκόπησης γίνεται χειρουργικός καθαρισμός και χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές διέγερσης του υποχόνδριου οστού. Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνική των μικροκαταγμάτων που προκαλούνται από τον χειρουργό, και βοηθάει στην βελτίωση της αιμάτωσης της περιοχής  και τον εμπλουτισμό της σε κύτταρα του μυελού των οστών. Επίσης γίνεται καλλιέργια αυτόλογων χονδροκυττάρων, τα οποία στη συνέχεια μεταμοσχεύονται ή χρησιμοποιείται η τεχνική OATS ή mosaic plasty όπου οστεοχόνδρινα τεμάχια από υγιή και μη φορτιζόμενη περιοχή του γόνατος εμφυτεύονται στην πάσχουσα περιοχή.