Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας - γόνατο του δρομέα (runner's knee)

Η λαγονοκνημιαία ταινία είναι μια ινώδης δομή που ξεκινά από την περιοχή του λαγονίου και φτάνει εως την κνήμη. Το Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας παρουσιάζεται με πόνο στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος που προκαλείται λόγω τριβής της λαγονοκνημιαίας ταινίας πάνω στον έξω μηριαίο κόνδυλο. Εμφανίζεται συνήθως σε ποδηλάτες και δρομείς. Αντιμετωπίζεται με ανάπαυση, διατάσεις, αντιφλεγμονώδη, τοπική έγχυση στεροειδών ή αυξητικών παραγόντων (PRP). Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.