Μετεγχειρητικές Οδηγίες

1.    Βάδιση με περιπατητήρα ή βακτηρίες

2.    Αντιφλεγμονώδη για 4-5 ημέρες

3.    Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

4.    Παγοθεραπεία

5.    Επανέλεγχος μετά από 10 ημέρες

6.    Φυσικοθεραπείες

Ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού

Οι χιαστοί βρίσκονται στο κέντρο του γόνατος και ο μεν πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτρέπει την πρόσθια αστάθεια του γόνατος ενώ ο οπίσθιος χιαστός την οπίσθια. Η ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου συνιστά μια σοβαρή κάκωση για το γόνατο που συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω στροφής ή υπερέκτασης του γόνατος η εξαιτίας πρόσθιας ή οπίσθιας παρεκτόπισης της κνήμης.

Η αποκατάσταση της ρήξης του ΠΧΣ είναι αρθροσκοπική και είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα της άρθρωσης και να αποφευχθούν επιπλέον βλάβες σε άλλες δομές όπως οι μηνίσκου ή οι χόνδροι λόγω της αστάθειας. Ο ΠΧΣ αντικαθίσταται με μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή με την χρήση των οπίσθιων μηριαίων μυών  (ισχνός προσαγωγός και ημιτενοντώδης) ή τμήματος του επιγονατιδικού τένοντα.

Πολύ συχνά η ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου συνδυάζεται με άλλες βλάβες του γόνατος όπως ρήξη των μηνίσκων ή των πλάγιων συνδέσμων του γόνατος. Σε αυτή την περίπτωση το χειρουργείο μπορεί να είναι πιο σύνθετο. Στις συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος είναι πάρα πολύ σημαντική η μετεγχειρητική αποκατάσταση με φυσικοθεραπεία που περιλαμβάνει άμεση και σταδιακή κινητοποίηση και ενδυνάμωση μέχρι το γόνατο να επανέλθει σε πλήρη λειτουργικότητα.