Μετεγχειρητικές Οδηγίες

1.    Βάδιση με περιπατητήρα ή βακτηρίες

2.    Αντιφλεγμονώδη για 4-5 ημέρες

3.    Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

4.    Παγοθεραπεία

5.    Επανέλεγχος μετά από 10 ημέρες

6.    Φυσικοθεραπείες

Ρήξη του Οπίσθιου Χιαστού

Ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (Ο.Χ.Σ) θεωρείται ο ισχυρότερος σύνδεσμος του γόνατος. Η ρήξη του συνήθως οφείλεται σε τροχαία ατυχήματα εξαιτίας μίας βίαιης μετατόπισης της κνήμης προς τα πίσω σε σχέση με τον μηρό. Η αποκατάσταση του είναι συνήθως συντηρητική αλλά μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική αποκατάσταση ιδίως σε σύνθετες βλάβες με την χρήση αυτομοσχεύματος ή συνθετικού μοσχεύματος.