Κατάγματα μακρών οστών

Στα κατάγματα των μακρών οστών περιλαμβάνονται τα κατάγματα των οστών των άνω και κάτω άκρων δηλαδή του βραχιονίου, της κερκίδας, της ωλένης, του μηριαίου, της κνήμης και της περόνης. Είναι συνήθως αποτέλεσμα βίαιου τραυματισμού, υπέρχρησης ή παθολογικών καταστάσεων όπως οστεοπόρωση, όγκοι ή κύστεις.

Η αντιμετώπισή τους είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική είτε με ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, είτε με εξωτερική οστεοσύνθεση. Σε σπάνιες περιπτώσεις (παιδιά, μικρή παρεκτόπιση κατάγματος είτε βεβαρυμένη κατάσταση υγείας του ασθενούς) μπορεί να εφαρμοστεί συντηρητική θεραπεία, με τοποθέτηση γύψου.