Αλγοδυστροφία Sudeck

Η αλγοδυστροφία ή σύνδρομο Sudeck οφείλεται σε δυσλειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και παρουσιάζεται με πόνο, οίδημα, λέπτυνση του δέρματος, υπερτρίχωση, δυσαισθησίες, παραισθησίες, τοπική οστεοπόρωση και περιορισμό του εύρους κίνησης των εμπλεκομένων αρθρώσεων. Συνήθως εμφανίζεται μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση και επακόλουθη ακινητοποίηση του μέλους.

Ακτινολογικά παρουσιάζεται με μείωση της οστικής πυκνότητας στην περιοχή του τραυματισμού και η θεραπεία συνίσταται σε μακροχρόνια φυσικοθεραπεία, χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών ή και διήθηση στελεχών του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.