Έκτοπη οστεοποίηση

Ονομάζεται έτσι η δημιουργία οστίτη ιστού σε μαλακά μόρια όπως συνδέσμους, τένοντες και μύες κυρίως γύρω από μεγάλες αρθρώσεις. Εμφανίζεται μετά από κατάγματα, εξαρθρήματα ή και χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης μπορεί να  είναι συνέπεια παθήσεων του νευρικού συστήματος, μεταβολικών νοσημάτων, εγκεφαλικών κακώσειων ή μακροχρόνιου μηχανικού αερισμού ( ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας).

Παρουσιάζεται με περιορισμό του εύρους κίνησης της άρθρωσης και μπορεί να είναι ανώδυνη η επώδυνη. Στην θεραπεία της περιλαμβάνεται η χρήση διφοσφωνικών, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και ακτινοβολιών. Ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης (σε μεταγενέστερο χρόνο) αποτελεί η σοβαρή απώλεια εύρους κίνησης και η μειωμένη λειτουργικότητα του μέλους.