Αθλητικές Κακώσεις

Μιλώντας για αθλητικές κακώσεις αναφερόμαστε σε αυτές οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Αυτές διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες.

Οι πιο συχνές αθλητικές κακώσεις είναι μυϊκές θλάσεις και τενοντίτιδες που συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με αποχή από την άθληση, φυσικοθεραπείες και λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών. Πιο σοβαροί τραυματισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξη συνδέσμων, τενόντων ή άλλων σταθεροποιητικών στοιχείων και συχνά χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης. Αυτοί περιλαμβάνουν την ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου και του επιχείλιου χόνδρου, καθώς και ρήξεις του πρόσθιου και οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, των μηνίσκων κλπ

Επίσης στην κατηγορία των αθλητικών κακώσεων περιλαμβάνονται και χόνδρινες βλάβες καθώς και κατάγματα των οστών.