Ωλένια νευρίτιδα

Το ωλένιο νεύρο στην περιοχή του αγκώνα διέρχεται από ένα τούνελ μέσα στο οποίο μπορεί να τραυματιστεί λόγω χρόνιας πίεσης ή υπέρχρησης. Εμφανίζεται αρχικά με μούδιασμα του μικρού και του παράμεσου δακτύλου και προοδευτικά μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης λεπτών κινήσεων των δακτύλων.

Η αντιμετώπιση της είναι αρχικά συντηρητική με χρήση ειδικών ναρθήκων, παγοθεραπεία, χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών ή τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών. Αν αυτή αποτύχει χρειάζεται χειρουργική αποσυμπίεση ή και μεταφορά του νεύρου εκτός του ωλενίου τούνελ