Σύνδρομο του κερκιδίου σωλήνα και σύνδρομο του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου

Το άλγος στην εξωτερική επιφάνεια του αγκώνα δεν οφείλεται πάντα σε επικονδυλίτιδα. Σε πολλές περιπτώσεις ο πόνος οφείλεται σε πίεση του κερκιδικού νεύρου στον κερκιδικό σωλήνα. (σύνδρομο του κερκιδικού σωλήνα) ή μπορεί και να συνυπάρχει με την επικονδυλίτιδα.

Το σύνδρομο του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου οφείλεται σε πίεση του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου που είναι κινητικός κυρίως κλάδος του κερκιδικού. Εμφανίζεται με αδυναμία έκτασης των δακτύλων και απουσιάζει ο πόνος.

Η θεραπεία του συνδρόμου του κερκιδικού σωλήνα περιλαμβάνει αρχικά την λήψη αντιφλεγμονωδών , ακινητοποίηση και φυσικοθεραπεία και σε αποτυχία αυτών την χειρουργική αποσυμπίεση του κερκιδικού σωλήνα. Αντίθετα η θεραπεία του συνδρόμου της πίεσης του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου είναι μόνο χειρουργική και πρέπει να είναι άμεση για να προληφθεί η εγκατάσταση μόνιμων βλαβών.