Κατάγματα και εξαρθήματα

Το εξάρθρημα του αγκώνα είναι συχνό στα παιδιά και συχνά σχετίζεται με κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας, κάκωση της βραχιόνιας αρτηρίας και του μέσου νεύρου. Αν δεν επιτευχθεί κλειστή ανάταξη ή αν συνυπάρχουν νευρικές ή αγγειακές βλάβες είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση και διερεύνηση. Συχνό σε ηλικίες 2-4 είναι και το υπεξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας το οποίο ανατάσσεται συνήθως εύκολα.

Τα συνηθέστερα κατάγματα της περιοχής του αγκώνα είναι: κάταγμα κεφαλής κερκίδος, κάταγμα ωλεκράνου και δια-υπερκονδύλια κατάγματα. Η σωστή αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη καθότι η πλημμελής ανάταξή τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσκαμψίες και σημαντικές παραμορφώσεις. Επίσης μπορεί να συνοδεύονται από κακώσεις νεύρων και αγγείων ενώ η εμφάνιση συνδρόμου διαμερίσματος να οδηγήσει σε ισχαιμικές συρρικνώσεις τύπου Volkmann.