Επικονδυλίτιδα

Η επικονδυλίτιδα είναι μία αρκετά συνηθισμένη παθολογία της περιοχής του αγκώνα και διαχωρίζεται σε έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow) και έσω επικονδυλίτιδα (golfer’s elbow).

Η έξω επικονδυλίτιδα οφείλεται σε τραυματισμό, λόγω υπέρχρησης ή άμεσης πλήξης, στην περιοχή της έκφυσης από τον έξω βραχιόνιο κόνδυλο των εκτεινόντων μυών του καρπού. Εμφανίζεται με πόνο στην έξω πλευρά του αγκώνα και η θεραπεία της είναι αρχικά συντηρητική με περιορισμό των δραστηριοτήτων, χρήση ειδικών κηδεμόνων, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών, τοπική έγχυση κορτιζόνης ή αυξητικών παραγόντων. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί μία πολύ καλή εναλλακτική μέθοδο θεραπείας. Αν αποτύχει η συντηρητική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία.

Η έσω επικονδυλίτιδα οφείλεται σε τραυματισμό της έκφυσης των καμπτήρων τενόντων του χεριού και η θεραπεία της είναι αντίστοιχη με αυτήν της έξω.