Δυσκαμψία του αγκώνα

Η δυσκαμψία του αγκώνα μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού, εκφύλισης ή φλεγμονής που οδηγούν σε καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, σε συμφύσεις σε ρικνώσεις μαλακών μορίων (θύλακος, σύνδεσμοι) η και σε έκτοπη οστεοποίηση.

Σε περιπτώσεις που η κινητοποίηση και οι φυσικοθεραπείες αποτύχουν να δώσουν ένα λειτουργικό εύρος κίνησης υπάρχει ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση είτε ανοικτά είτε μέσω αρθροσκόπησης (αρθρόλυση ή αφαίρεση έκτοπης οστεοποίησης).