Αρθροσκόπηση του αγκώνα

Η αρθροσκόπηση του αγκώνα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης (μικρό χειρουργικό τραύμα, γρήγορη μετεγχειρητική αποκατάσταση κλπ) και μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχει ένδειξη στην αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων,σε δυσκαμψία (αρθρόλυση), σε αφαίρεση αναδίπλωσης του θυλάκου (plica) κλπ.