Γενικά Περί Αγκώνα

Ο αγκώνας είναι μία σύνθετη άρθρωση που συνίσταται από 3 διακριτές αρθρώσεις μεταξύ του βραχιονίου, της κερκίδας και της ωλένης:

την βραχιονοκερκιδική, την βραχιονωλενική και την άνω κερκιδωλενική. Οι σημαντικότεροι σύνδεσμοι του αγκώνα είναι ο έσω και ο έξω πλάγιος.