Προεγχειρητικές Οδηγίες

Στα χειρουργεία μίας ημέρας ο προεγχειρητικός έλεγχος (γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ΗΚΓ, ακτινογραφία θώρακος) γίνεται την ίδια ημέρα, λίγη ώρα πριν το χειρουργείο. Σε μεγαλύτερες προγραμματισμένες επεμβάσεις (π.χ. αρθροπλαστικές) ο  ασθενής κάνει μια σειρά εξετάσεων 2 ημέρες πριν. Αυτές περιλαμβάνουν εκτός από τις ανωτέρω και διασταύρωση αίματος.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο ιατρός για άλλες παθήσεις του ασθενούς καθώς και για την λήψη φαρμάκων. Ιδιαίτερα αν ο ασθενής λαμβάνει κάποια αντιπηκτική αγωγή αυτή θα πρέπει να διακοπεί για κάποιο διάστημα πριν την επέμβαση.

Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. άκρας χείρας, αρθροσκοπήσεις κ.λπ.) μπορεί να μην απαιτούν νοσηλεία του ασθενούς ο οποίος εξέρχεται μετά από λίγες ώρες (One day clinic). Σε μεγαλύτερες επεμβάσεις (αρθροπλαστικές, κατάγματα κ.λπ.) είναι απαραίτητη η μετεγχειρητική νοσηλεία του ασθενούς καθώς και η επανεκτίμησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι μετεγχειρητικές οδηγίες του ασθενούς εξαρτώνται από το είδος της επέμβασης και μπορεί να περιλαμβάνουν:

1)      Βάδιση με περιπατητήρα ή βακτηρίες σε επεμβάσεις στα κάτω άκρα

2)      Χρήση ανυψωτικού λεκάνης

3)      Ανάρροπη θέση του χειρουργηθέντος άκρου

4)      Αντιφλεγμονώδη

5)      Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

6)      Χρήση ειδικών ναρθήκων

7)      Παγοθεραπεία

8)      Φυσικοθεραπείες